Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

OLIVEOLOGYThe story of OliveologyOliveology was created in 2009 as a means of sharing and enjoying the culinary treasures and gastronomic traditions of Greece.

We only work with independent, artisan farmers who produce truly high quality items using traditional and sustainable techniques. In this way we can help preserve traditional methods and support independent local producers in Greece.

The Oliveology philosophy is to share the highest quality products, bringing good health and promoting sustainable living through fair trading and organic farming. We believe strongly in the benefits of organic food both to individuals and to society as a whole.

We focus on quality and nutritional value rather than quantity. This is the reason many of our products are only available in limited quantities.

The traditional Greek diet (based on olive oil and olives, fruit, vegetables, grains, legumes, and herbs) is considered one of the healthiest in the world. The olive tree is one of the cornerstones of our culture and history. Olive oil and olives are deeply embedded in our recipes and our national products since antiquity.

We would like to share this passion for the olive tree with you!


facebook page oliveology

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ο καθενας μας είναι σκηνοθέτης αυτου του άρθρου. δωσε την εικόνα σου με λέξεις