Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

EULOGIA ORGANIC GREEK FIR HONEY


Limited Edition
Greek Fir honey is one of the rarest in the world.
Our award-winning Eulogia Organic Greek Fir honey is harvested in the Mainalo mountain region of Greece. Unlike traditional honey which is created when bees collect nectar from flowers, our fir honey is created from the honeydew left behind by aphids that extract and feed on the sap of the fir tree. Much care is needed not only to harvest the honey, but for the bees themselves in order to maintain a balance within this unique ecosystem found nowhere else.

This rare, raw honey is a product of organic farming and the only honey from Greece with a Protected Designation of Origin (PDO) distinction from the European Union for its authenticity and uniqueness.


Its exclusivity, thick caramel-like texture and pearlescent luster make this a world-class honey bursting with extraordinary flavor and aroma, unlike any other honey.

facebook page Eulogia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ο καθενας μας είναι σκηνοθέτης αυτου του άρθρου. δωσε την εικόνα σου με λέξεις