Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

BUYCYAbout BuyCy:
In these hard economic times for Cyprus, our company M.K. WHATEVER LTD has created BuyCy online shop, with its main aim being the increase of domestic sales and global exports of Cypriot products. In our effort to aid Cyprus, we are committed in donating part of our proceeds to Cypriot Charity Foundations. Our ever-growing range of Cypriot products consists of goods that were designed and/or engineered, manufactured and produced in Cyprus.
During the last decade the level of design, engineering, scientific research and technical know-how was raised dramatically in Cyprus and as a result the quality of Cypriot products is at the highest level, making the Cypriot products equal or even better in regards to the competitive ones. A large number of Cypriot products have won numerous awards in International and European competitions.
Through our shop we are offering a great opportunity for young entrepreneurs, artists, designers and small businesses, to sell their products worldwide and locally, as we understand how hard it is in these economic conditions to set up and maintain a commercial store.

We urge everybody to try, endorse and buy these great Cypriot products and therefore actively support the Cypriot economy.

facebook page BuyCy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ο καθενας μας είναι σκηνοθέτης αυτου του άρθρου. δωσε την εικόνα σου με λέξεις